Witaj

Wisdom Consulting

Wisdom Consulting współpracując z firmą Demand Solutions dostarcza na terenie Polski uznane na całym świecie rozwiązania do zarządzania łańcuchem dostaw, a w szczególności systemy do prognozowania popytu, planowania zapasów i zaopatrzenia oraz sprzedaży.

Z niezwykłej skuteczności narzędzi Demand Solutions korzysta już ponad 3000 firm z 77 krajów, w tym ponad 300 firm z Europy.

Ponadto, wspieramy przedsiębiorstwa przede wszystkim wiedzą i doświadczeniem zdobytym przy wykonywaniu projektów w kraju i zagranicą. Dla naszych klientów realizujemy liczne projekty związane z m.in.:

  • restrukturyzacją i audytami operacyjnymi,
  • budowaniem strategii firmy oraz przewagi konkurencyjnej,
  • doborem i wdrażaniem Kluczowych Wskaźników Efektywności,
  • modelowaniem i implementowaniem Zrównoważonej Karty Wyników,
  • wdrażaniem najlepszych metod i praktyk zarządzania takich jak: Lean Manufacturing, TQM, TOC itp.

Nasze praktyczne i pragmatyczne podejście do zagadnień zarządzania znalazło odbicie w autorskim rozwiązaniu: systemie Wirtualny Analityk do monitorowania i zarządzania przedsiębiorstwem za pomocą indywidualnie dobranych Kluczowych Wskaźników Efektywności (KPIs) i Zrównoważonej Karty Wyników (BSC).

Zapraszamy do kontaktu aby omówić Państwa potrzeby.

Local Representative

Local Representative Marek Klimczyk

Address
Wisdom Consulting Sp. J.
Kasprowicza 8a/4, 31-534 Kraków
Phone
+48 12 341 0069
Mobile
+48 509 259 329
Email
m.klimczyk@wisdomconsulting.eu
Web
www.wisdomconsulting.eu

close

Demand Management, Inc. Cookie Policy

We have published a new cookie policy. It explains what cookies are and how we use them on our site. To learn more about cookies and their benefits, please view our cookie policy.

If you'd like to disable cookies on this device, please view our information pages on 'How to manage cookies'. Please be aware that parts of the site will not function correctly if you disable cookies.

By closing this message, you consent to our use of cookies on this device in accordance with our cookie policy unless you have disabled them.

Demand Management Inc.
Wisdom Consulting Sp. J. Kasprowicza 8a/4, 31-534Kraków,Poland
+48 12 341 0069